Gårdshistorie

I gamle dager het gården Lider. Slik er den nevnt i flere kilder far 1800-tallets begynnelse. En Peder Olsen eide gården i følge Sølvskatten (1816) og 1838-Matrikkelen for alle landeiendommer.

I følge folketellingene fra 1865 og 1875 bodde fra fem til syv mennesker på gården. Husfar Christian Svensen (f. 1828) var selveier og snekker og bodde her med sin kone Karn Nielsdatter (f. 1832) og sine døtre Caroline (f. 1860) og Marie (f. 1864). På gården bodde også drengen Anders Svensen (født i Sverige i 1849), pigen Sofie Pedersdatter (f. 1849) og snekkeren Ole Zypriansen (f. 1838). I året 1875 bor andre mennesker på gården. Nå bor her gårdbruker og selveier Johan Chrstiansen (f. 1841) sammen med sin søster Sofie Kristiansdatter (f. 1838). På gården tjenestegjør tjenestepigene Marn Johnsdatter (f. 1851) og Sofie Christiansdatter (f. 1860), begge fra Herland: På gården bor også legdslem Henrik Gulbrandsen (f. 1860).

Familien Lier overtok gården i 1885. I følge folketellingen for 1900 bodde 10 personer på gården: Ole Hanssen (gårdbruker, selveier, f. 1855) med sin kone Maren Pettersdatter (f. 1858) og sine 8 barn, sønnene Hans (f. 1888), Karl (f. 1890), Johan (f. 1894), Petter (f. 1896) og døtrene Karoline (f. 1883), Milla eller Emilie (f. 1885), Johanne (f. 1892) og Anna Hansdatter (f. 1898). 10 år senere hadde alle skiftet etternavn til Lier og det var kun Karoline som ikke lenger bodde på gården.

Bøkene Norske gårdsbruk – Østfold fylke forteller den videre historien: I 1923 kjøper sønnen Karl gården. Han gifter seg i 1924 med Magda Langsæther (f. 1903) og får barna Ole (f. 1925), Jens (f. 1929) og Gunvor (f. 1931). Gården består av dyrket innmark (leirblandet mold, 100 dekar), annen innmark (45 dekar) og produktiv skog (400 dekar). Man har 2 hester, 9 storfe, 8 ungfe, 6 griser, 70 fjørfe. I 1960 tar Ole Lier over etter faren. Dyreholdet er som i 1942 og man har i 1966 fått seg både traktor (Massey Ferguson 35X, innkjøpt i 1964), personbil og elmotorer. I 1981 tar broren Jens (f. 1929) over gården. Han er gift med Åse Skjæret (f. 1935 i Solør) og de har barna Knut (f. 1963) og Tore (f. 1968). Jorden var bortleid til kornproduksjon. I 1997 kjøper Rune Hamborg gården. Etter nitten år i 2016 overtar så nåværende eiere gården.

Det ble trukket høyspent over eiendommen i 1949, men gården var sannsynligvis elektrifisert før denne tid. Telefon hadde man i 1942 (Tlf. Skjerungrud 9 a). Kommunalt vann og kloakk ble koblet til gården i forbindelse med nybygging og restaurering av bolighusene.