Hjem

Velkommen til Nedre Lier Gård i Havnås!

Gården Nedre Lier ligger i naturskjønne omgivelser i Indre Østfold. Landskapet veksler mellom åkermark, skog og eng. Fra gården har man utsikt til Hæravassdraget og Grefslisjøen samt Havnås. Nede ved vassdraget er det hver vår et yrende fugleliv med traner, ender og svaner.

.

Der er skogkledte åser mot nord og øst. Skogen har rikelig med turstier og disse leder til fornborger (Festningsåsen og Bæljeråsen), flere skogstjern og utsiktspunkt (Oppskott 302 m.o.h.). Én av gårdens skogsteiger ligger på sørenden av Lier-Damtjern. I denne skogen er det en merkelig fjellformasjon, en del store steiner som er rast ut fra fjellet, ligner en kirke og kalles “Trollkirken” (Norske gårdsbruk – Østfold fylke, 1942).