Gårdsdrift

På Nedre Lier Gård driver vi med hest, kornproduksjon og skogsdrift.


Jordveien er fordelt på tre teiger samlet ved gårdstunet. Skog og utmark er fordelt på tre teiger hvor to teiger ligger noen kilometer unna tunet i retning øst.

Fra gården er glimrende muligheter til friluftsliv, fiske og jakt. Det jaktes på elg (Havnås og Bingen jaktlag), rådyr og annet småvilt og fugl.