Bygninger

Bygningsmassen består av to bolighus, to låver, redskapshus og to uthus. Hovedhuset ble bygget i 1923 (ombygget eldre hus, totalrenovert i 1997).

Låve med stall ble oppført i 1911 (1913 i følge inskripsjoner vi har funnet). Ytterligere et fjøs ble bygget i 1906, men det må senere være revet. Kanskje det ble erstattet med grise- og hønsehus som ble oppført i 1961. Sidebygning ble oppført i 1918, men den ble senere revet og brent, for så å bli erstattet med et snarlikt hus (1999). Stabbur oppført i 1914 ble totalrenovert til bryggerhus i 2005 når overetasjen ble fjernet. Over veien ligger et redskapshus og uthus med ukjent byggeår. Redskapshuset ble renovert i 2015.